W znaku graficznym upatruję nie tylko sensu i celu sprawnie działającej identyfikacji wizualnej,
ale także uniwersalnej, autonomicznej i czytelnej wypowiedzi, mającej zastosowanie od przemysłu po kulturę. 


W myśleniu i procesie projektowania — tworzenia, odnoszę się oraz inspiruję Henrykiem Tomaszewskim, Karolem Śliwką, Adrianem Frutigerem.
Dziś każda organizacja, firma, instytucja, indywidualna osoba czy szeroko rozumiany projekt  
potrzebują dobrze zaprojektowanego znaku, spełniającego nie tylko wymogi formalne, ale — przede wszystkim znaczeniowe oraz ideowe wyrażone formą obrazkową — znakiem graficznym, piktogramem, ideogramem.

Moim podstawowym celem i misją jest tworzyć i popularyzować dobrze zaprojektowany znak graficzny.


Jako niezależny twórca i projektant graficzny, jestem otwarty na szeroko rozumianą współpracę komercyjną, kulturową, edukacyjną czy ideową. 

Zapraszam także do: 
www.rafalkapicapainting.com

Back to Top