Klient: 
WYDAWNICTWO PASCAL

Projekt obejmuje:
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku okładek, stron przedtytułowych i tytułowych. 

Opis:
Na potrzeby projektu zostały stworzone ekspresyjne, dostosowane do gatunku literackiego,
autorskie rysunki o charakterystycznej kresce, w całości zrealizowane na tablecie graficznym jako wektory.
W projekcie został użyty tyko 1 kolor — czarny, co przy wielonakładowym druku obniża koszta. 

ZAPRASZAM DO:

Back to Top