Klient:
EAST GALLERY

Zakres:
Księga znaku 

Opis:
Logo nawiązuje do litery e, wschodu słońca, fal oraz wykresu wzrostu.

ZAPRASZAM DO:

Back to Top