Klient: 
Wielkopolska BIKE

Projekt obejmuje:
Opracowanie znaku będącego sygnaturą dla tras rowerowych na terenie Wielkopolski. 


Opis:
Stylistyka oraz forma znaku nawiązuje do organicznych elementów przyrody,
z którą styka się rowerzysta przejeżdżając przez pola, łąki i lasy.

ZAPRASZAM DO:

Back to Top