Klient: 
Instytut Filozofii, kolekcja polski plakat

Zakres:
Opracowanie znaku graficznego dla IF KOLEKCJA POLSKI PLAKAT

Opis:
Poniższy znak graficzny bazuje na wyprowadzonych modułowo formach geometrycznych, typowych dla kroju pisma blokowego, będących inicjałami dla nazwy Instytut Filozofii, Kolekcja Polski Plakat.
Stylistyka i forma w bezpośredni sposób odwołuje się do polskiej tradycji projektowej, co jest także podkreślone kolorem.

ZAPRASZAM DO:

Back to Top