Klient: 
Projekt autorski zrealizowany przy współpracy z URBAN FORMS oraz finansowaniu miasta Łodzi.

Zakres:
— system identyfikacji wizualnej promujący wystawę
— zestaw plakatów społecznie zaangażowanych
— katalog dokumentujący wystawę

Opis:
Każdy z plakatów został stworzony z potrzeby indywidualnej wypowiedzi wyrażonej projektowo — plakatem.
Zestaw prac cechuje sprowadzona do minimum forma oraz kolor, aby przekaz zawrzeć w piktogramie — ideogramie.


ZAPRASZAM DO:

Back to Top